معاون رئیس جمهور چین: پکن همواره مدافع صلح جهانی است
تهران- ایرنا- معاون رئیس جمهور چین گفت: پکن همواره مدافع صلح جهانی است و مایل است با همراهی همه کشورهای صلح‌دوست و توسعه‌محور در جهان در جهت مسیری به سوی صلح پایدار همکاری و این صلح را از نسلی به نسل دیگر منتقل کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85157926/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA