معاون وزیر خارجه ویتنام موفقیت های جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف را ستود
تهران – ایرنا – معاون وزیر خارجه ویتنام ؛ موفقیت های جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف را ستود و گفت : باوجود مشکلات و چالش های مختلف ؛ ملت ایران در طول ۴۴ سال گذشته ؛ موفقیت های چشمگیری در عرصه های اقتصادی و اجتماعی کسب کرده اند .


منبع: https://www.irna.ir/news/85026700/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C