معمّای «اون» و دختر جوان؛ پیام پیونگ یانگ چیست؟
تهران- ایرنا- به تازگی عکسی از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای نخسیتن بار به همراه دختر نوجوانش در انظار عمومی منتشر شده است که این مساله گمانه زنی های مختلفی را بدنبال داشته و مهم تر از همه اینکه آیا این دختر نوجوان، بعد از پدر بزرگ و پدر، بر مسند رهبری پیونگ یانگ تکیه خواهد زد؟


منبع: https://www.irna.ir/news/84954602/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA