مقام چینی: رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۳ حداقل ۵ درصد خواهد بودبه گزارش روز شنبه ایرنا از روزنامه چاینا دیلی، «لی شیجین» معاون رئیس کمیته امور اقتصادی کمیته ملی کنفرانس مشاوره سیاسی چین که به عنوان بالاترین سطح بدنه مشاوره سیاسی این کشور شناخته می شود در مصاحبه با خبرنگاران گفت رشد اقتصادی چین طی ۳ سال گذشته از رتبه بندی پتانسیل بالقوه رشد پایین تر بوده است و این شرایط نباید ادامه پیدا کند.  

وی در ادامه سخنانش افزود از آنجا که اخیرا شرایط مطلوبی برای بهبود وضعیت اقتصادی بوجود آمده است، بهتر است برای رشد اقتصاد ناخالص داخلی  کمتر از ۵ درصد  برای سال ۲۰۲۳ هدفگذاری نکنیم. در مقایسه با سال ۲۰۲۲ و در صورتیکه سال آینده اثرات همه گیری ویروس کرونا زودتر ناپدید شود و بازار به اعتماد به نفس در ثبات خود برسد این موضوع ممکن می شود.

با استفاده از تخمین ها و پیش بینی ها رشد ناخالص داخلی سال جاری میلادی حدود ۳.۵ درصد است و میانگین رشد ناخالص داخلی سالانه این کشور از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ کمتر از ۵ درصد بوده است. این درحالی است که پتانسیل رشد ناخالص داخلی از ۵ تا ۵.۵ درصد است.  

در پایان این گزارش امده است بزرگترین خطری که توسعه اقتصاد چین با آن مواجه است نرخ رشد پایین است. برای اینکه رشد اقتصادی به حالت منطقی بازگردد تعادلی پویا میان چندین سیاستِ هدفمند باید تحقق یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84947971/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF