ناو هواپیمابر رونالد ریگان آمریکا در راه کره‌جنوبیبه گزارش روز شنبه ایرنا از یونهاپ، به گفته منابع مطلع، سئول و واشنگتن برنامه دارند تا پس از ورود ناو هواپیمابر رونالد ریگان به بوسان، رزمایشی را در دریای شرقی برگزار کنند.

این ناو هواپیمابر آمریکایی قرار است به مدت یک هفته در آب‌های کره‌جنوبی باقی مانده و در یک رزمایش نظامی مشترک حضور داشته باشد.

یک مقام دولتی در کره‌جنوبی به این خبرگزاری گفت: ورود ناو عظیم هواپیمابر و هسته‌ای رونالد ریگان و برنامه‌ریزی برای رزمایش‌ها، نتیجه مشاوره دولت یون سوک سئول و آمریکا درباره مسائل استراتژیک بود.

حضور ناوهواپیمابر رونالد ریگان در رزمایش‌های مشترک با کره‌جنوبی در شبه جزیره کره از سال ۲۰۱۷ و بعد از انجام ششمین آزمایش اتمی کره‌شمالی آغاز شد.

ناو هواپیمابر رونالد ریگان به اندازه سه زمین فوتبال وسعت دارد و حدود ۸۰ فروند جنگنده و بالگرد را در خود جای می‌دهد. تعداد نظامیان آمریکایی مستقر در این ناو هسته‌ای ۵ هزار نفر گزارش شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84876811/%D9%86%D8%A7%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C