نخست وزیر چین: انتظار صداقت از آمریکا در روند گفت وگوها داریم
تهران- ایرنا – نخست وزیر چین با ابراز امیدواری درباره اینکه همکاری آمریکا و چین همسو و در مسیری مشابه باشد گفت کشورش خواستار تقویت همکاری و گفت و گو با آمریکا در زمینه اقتصاد و تجارت در راستای ارتقای توسعه سالم روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85215343/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85