نشست گروه ۲۰ در خصوص تغییرات اقلیمی جهان بدون نتیجه پایان یافتبه گزارش ایرنا به نقل از چنل نیوز آسیا، روز چهارشنبه مذاکرات کشورهای عضو گروه ۲۰ درباره وضعیت آب و هوایی جهان در بالی اندونزی بدون بیانیه مشترک به پایان رسید. دولت اندونزی در اختتامیه این اجلاس نسبت به گرمایش کره زمین هشدار داد و از کشورهای جهان برای ارائه راهکارهای ضروری در این رابطه درخواست همکاری کرد.

در این اجلاس یک روزه اندونزی به عنوان رئیس فعلی گروه ۲۰ تنها به ارائه خلاصه‌ای از اهداف اجلاس و انعکاس اختلاف اعضای گروه برای چگونگی مبارزه با تغییرات اقلیمی اکتفا کرد.

اجلاس آب و هوای گروه ۲۰ در حالی برگزار می شود که رویدادهای آب و هوایی شدید همچون آتش سوزی، سیل و موج گرما چندین بخش از جهان را تحت تاثیر قرار داده است، از جمله سیل بی سابقه در پاکستان در هفته های اخیر که حداقل ۱۰۰۰ کشته برجای گذاشته است.

دانشمندان می گویند که بیشتر چنین رویدادهای شدید آب و هوایی ناشی از تغییرات آب و هوایی است که انسان در آن نقش دارد. تغییرات آب و هوایی با نزدیک شدن کره زمین به آستانه گرمایش ۱.۵ درجه سانتیگراد بالاتر از سطوح پیش از صنعتی شدن، از لحاظ شدت و فرکانس افزایش یافته است.

مقامات محیط زیست استرالیا، برزیل، هند، ژاپن، کره جنوبی و جان کری فرستاده ویژه ریاست جمهوری آمریکا در امور آب و هوا در مذاکرات بالی حضور داشتند.

اندونزی به عنوان رئیس فعلی گروه ۲۰ برای اولین بار از نمایندگان اتحادیه آفریقا برای پیوستن به مذاکرات دعوت کرده بود.

وزیر محیط زیست اندونزی گفت: صدای همه کشورها صرف نظر از ثروت و اندازه آنها باید شنیده شود.

«الوک شارما» که سال گذشته ریاست بیست و ششمین کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد (COP۲۶) برعهده داشت و در نشست گروه ۲۰ شرکت دارد گفت: جنگ در اوکراین ضرورت تغییر به سمت منابع تجدیدپذیر انرژی را افزایش داده است.

وی روز سه شنبه در بیانیه ای گفت: «بحران انرژی کنونی آسیب پذیری کشورهای متکی به سوخت های فسیلی را که توسط بازیگران متخاصم کنترل می شود، نشان داده است.

 شارما گفت: امنیت اقلیمی مترادف با امنیت انرژی شده است و تهدید مزمن تغییرات آب و هوایی از بین نمی رود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84874347/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86