نظرسنجی گلوبال تایمز: نفوذ جهانی چین در حال افزایش است
تهران- ایرنا- بر اساس جدیدترین نظرسنجی منتشر شده در کنفرانس سالانه «گلوبال تایمز۲۰۲۳‌»، بیش از ۶۲ درصد از شرکت کنندگان در سراسر جهان بر این باورند که نفوذ چین در حال افزایش است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974273/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA