نگاه ویژه رسانه‌های عرب‌زبان به دیدار روسای جمهور ایران و چین
تهران-ایرنا- سفر آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به چین بنا به دعوت رسمی همتای چینی او که حکایت از اهمیت این رویداد نه تنها در عرصه روابط دوجانبه دوکشور، بلکه در عرصه بین المللی دارد، بطور گسترده در کانون توجه رسانه‌های عرب‌زبان منطقه و جهان قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030632/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86