هشدار کره شمالی به آمریکا/حریم هوایی را نقض کنید شلیک می کنیم
تهران- ایرنا – کره شمالی امروز دوشنبه آمریکا را متهم به نقض حریم هوایی این کشور با انجام پروازهای شناسایی کرد و هشدار داد باوجود این که پیونگ یانگ خویشتن داری پیشه کرده چنین اقداماتی ممکن است به شلیک به سوی این هواپیماهای آمریکایی منجر شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85165087/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B6-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85