همکاری اندونزی و چین برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
تهران- ایرنا – یکی از وزرای کابینه اندونزی اعلام کرد جوکو ویدودو رئیس جمهوری اندونزی که قرار است در اجلاس آینده کارگروه یک پهنه یک جاده در پکن شرکت کند به دنبال کمک از چین برای پروژه های انرژی های تجدیدپذیر و زیرساخت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85259900/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1