واکنش چین به اظهار گروسی و ادعای ساخت آزمایشگاه های بیولوژیکی آمریکا در تایوان
تهران-ایرنا-سخنگوی وزارت امور خارجه چین درباره اظهارات رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و ادعای رسانه ها مبنی بر ساخت آزمایشگاه بیولوژیکی مخفی از سوی آمریکا در تایوان واکنش نشان داد و گفت که پکن ساکت نخواهد ماند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85166867/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C