وزیر خزانه‌داری آمریکا خواستار بهبود روابط با چین شد
تهران-ایرنا- وزیر خزانه‌داری آمریکا خواستار تداوم رایزنی‌ها بین مقامات ارشد پکن و واشنگتن برای رفع سوءتفاهمات و گسترش همکاری‌ها شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85162755/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF