پرده‌ای تازه از سناریوی آمریکایی-ناتویی برای جنگ افروزی در شرق آسیا
تهرا- ایرنا- در ادامه بهانه جویی و سناریوی مشترک ناتو و کاخ سفید برای جنگ افروزی در شرق آسیا، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته ضمن ادعای اینکه آمریکا بدنبال رقابت با چین است و نه درگیری، تاکید کرد باوجود این،در صورتی که واشنگتن امنیت ملی خود را از جانب پکن در خطر ببیند، “اقدامات لازم” را انجام خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85023427/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82