پلیس ژاپن از هوش مصنوعی و پهپادهای شناسایی برای اجلاس گروه هفت استفاده می کندبه گزارش ایرنا، کویچی تانی رئیس کمیته امنیت عمومی ژاپن به شبکه ان اچ کی گفت: پلیس ژاپن مصمم است رویکرد حفاظت از مقامات عالی رتبه را به طور اساسی تغییر دهد و در اجلاس گروه هفت که سال آینده در هیروشیما برگزار می شود از هواپیماهای بدون سرنشین، سپرهای شیشه ای ضد گلوله و هوش مصنوعی استفاده می کند.

وی  در ادامه افزود: در سال آینده در جریان اجلاس گروه هفت ما قصد داریم از هوش مصنوعی، هواپیماهای بدون سرنشین و دیگر انواع فناوری های پیشرفته استفاده کنیم. ما می خواهیم این یک نمونه برای امنیت و نظم در داخل و خارج کشور شود.

افزایش اقدامات دفاعی از مقامات در حالی در ژاپن تقویت می شود که آبه شینزو در ۸ جولای در شهر نارا ژاپن در حین سخنرانی در مبارزات انتخاباتی مورد حمله قرار گرفت. تتسویا یاماگامی قاتل او از پشت به آبه نزدیک شد و از فاصله حدودا ۱۰ متری دو گلوله شلیک کرد.

پلیس گفت، آبه بلافاصله پس از مجروح شدن هوشیار بود، اما پس از انتقال به بیمارستان، وضعیت او با ایست قلبی و ریوی وخیم شد.

بیمارستان دانشگاه پزشکی نارا همان روز مرگ آبه را اعلام کرد. وی ۶۷ سال داشت. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84868512/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA