پکن خواستار تمدید اقامت خبرنگاران چینی در هند شد
تهران- ایرنا- وزارت امور خارجه چین با انتقاد از عدم صدور مجوز اقامت خبرنگاران چینی در هند اعلام کرد: در صورت عدم صدور مجوز اقامت برای خبرنگاران چینی، پکن چاره‌ای جز اتخاذ تدابیر متقابل مناسب برای حفظ حقوق و منافع مشروع سازمان‌های رسانه‌ای چینی ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128268/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF