چین: آمریکا از نظر جاسوسی مقام اول را در جهان دارد
تهران-ایرنا- مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در پکن گفت که آمریکا از نظر جاسوسی و تجسس و نظارت در امور کشورهای در جهان مقام اول را دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85025583/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF