چین: اولین آزمایش پیل های سوخت فضایی با موفقت انجام گرفتبه گزاش ایرنا از شیکه سی جی ان تی ، آکادمی فناوری فضایی چین افزود: تمام وظایف تعیین شده از جمله اعتبار سنجی اولیه سیستم سلولی برای عملکرد در خلاء، در دمای پایین و ریزگرانش با موفقیت انجام شده است.

براساس این گزارش ، این آزمایش داده های مهمی را برای توسعه سلول های سوخت فضایی در آینده ارائه کرده است.

محموله پیل سوختی روی کشتی باری تیانژو 5( Tianzhou-5 ) حمل شد و این آخرین ماموریت تامین مجدد ایستگاه فضایی چین قبل از تکمیل مونتاژ بوده‌است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84953262/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA