چین به دنبال تقویت روابط با ژاپن و کره جنوبی
تهران- ایرنا – چین خواستار تقویت ارتباطات و تبادل دیدگاه با ژاپن و کره جنوبی برای ایجاد تفاهمنامه ای جهت تشکیل اجلاس سه جانبه و از سرگیری برگزاری جلسات سطوح بالا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158747/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C