چین به شهروندانش در فرانسه هشدار داد + فیلم حمله به اتوبوس چینی ها
تهران – ایرنا – به دنبال ادامه خشونت های خیابانی در شهرهای فرانسه، سفارت چین و کنسولگری های این کشور در فرانسه به شهروندان چینی مقیم این کشور اروپایی هشدار داد برای حفظ امنیت جانی خود، از حضور در مناطق محل وقوع خشونت ها و درگیری ها خودداری کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156262/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C