چین در جنگ با کرونا؛ تولید داروهای ضد کووید-۱۹ با تمام ظرفیت
تهران- ایرنا – خطوط تولید شرکت دارویی در تیانجین با تمام ظرفیت برای افزایش ذخایر دارویی چین در مقابله با ویروس کرونا مشغول فعالیت هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84979670/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA