چین در پیشبرد صلح در یمن با کشورهای خاورمیانه همکاری می کند
تهران-ایرنا-سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز درباره مذاکرات اخیر عربستان با انصارالله یمن گفت : پکن در جهت ایفای نقش سازنده در بازگرداندن صلح و ثبات در یمن با کشورهای خاورمیانه همکاری می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85234005/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF