چین قصد دارد همکاری نظامی خود را با آمریکا افزایش دهد
تهران– ایرنا – پکن امروز دوشنبه از قصد خود برای گسترش روابط نظامی با آمریکا خبر داد، این دو کشور هفته گذشته بر ضرورت بازگشایی کانال‌های ارتباطی دوجانبه خود تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85275062/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%87%D8%AF