چین هراسی واشنگتن؛ مدیر عامل تیک تاک در کنگره آمریکا شهادت می دهد
نیویورک – ایرنا- “شو زی چو” مدیر اجرایی رسانه اجتماعی تیک تاک در ماه مارس در برابر اعضای کمیته انرژی و بازرگانی کنگره آمریکا حاضر خواهد شد تا به قانونگذاران آمریکایی در خصوص نگرانی های آنها پیرامون امنیت ملی آمریکا توضیح دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85014475/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%85%DB%8C