چین و فیلیپین بر حل دوستانه اختلافات دریایی توافق کردند
تهران- ایرنا- چین و فیلیپین توافق کردند تا اختلافات ارضی خود در دریای جنوبی چین را از طریق «مشاوره‌های دوستانه» حل و فصل کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989562/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF