ژاپن برای تخلیه شهروندانش از سرزمین های اشغالی، هواپیما به جیبوتی ارسال می‌کند
تهران- ایرنا – هواپیمای ارتش ژاپن این کشور را به مقصد جیبوتی کشوری در شرق آفریقا برای آمادگی برای تخلیه شهروندان ژاپنی از سرزمین های اشغالی در پی بالاگرفتن تنش ها ترک کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85257505/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%AA%DB%8C