ژاپن بیمه تمام کشتی‌ها در آب‌های روسیه را متوقف می‌کند
تهران- ایرنا- روزنامه نیکی ژاپن اعلام کرد که سه شرکت بیمه ژاپنی به بیمه کشتی‌ها برای جبران خسارت در تمامی آب‌های روسیه به دلیل جنگ اوکراین پایان خواهند داد که این موضوع به طور بالقوه‌ای بر واردات انرژی این کشور از جمله واردات گاز طبیعی مایع (LNG) تاثیر خواهد گذاشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84979288/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF