ژاپن و کره جنوبی بدنبال بهبود روابط
تهران- ایرنا – روزنامه سانکی نوشت؛ در حالی که ژاپن محدودیت های کنترل صادراتی برای کره جنوبی را کاهش می دهد، یون سوک یول رئیس جمهوری کره جنوبی نیز بدنبال تقویت روابط با توکیو است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85011947/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7