ژاپن کنترل‌ صادرات نیمه‌هادی‌ها به چین را از بهار امسال اعمال می‌کند
تهران- ایرنا- منابع متعددی در دولت فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن اعلام کردند که همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره تهاجم منطقه‌ای چین، این کشور قرار است یکسری از کنترل‌های صادراتی را با هدف جلوگیری از استفاده از فناوری نیمه‌هادی‌های پیشرفته برای کاربردهای نظامی علیه پکن از بهار امسال اعمال کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85020493/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84