ژاپن ۵۰۰ موشک کروز تاماهاوک از آمریکا خریداری می‌کند
تهران- ایرنا- ژاپن در راستای تقویت توان نظامی خود در رقت با چین و کره شمالی قصد دارد حدود ۵۰۰ موشک کروز تاماهاوک از آمریکا خریداری کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029608/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF