کارشناسان سازمان ملل ادعای آمریکا درباره ارسال سلاح از کره شمالی به روسیه را رد کردند
تهران- ایرنا- کارشناسان سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت اعلام کردند که هیچ شواهدی برای تایید ادعای آمریکا مبنی بر ارسال تسلیحات از کره شمالی به روسیه بدست نیامده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85023206/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C