کارشناسان ۱۰ کشورِ آسیایی در نشست میراث‌ فرهنگی ناملموس در اصفهان شرکت کردند
اصفهان _ایرنا_ قائم مقام وزیر و معاون وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی گفت: کارشناسان ۱۰ کشور آسیایی در «نشست بین‌المللی میراث‌ فرهنگی و تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی» در اصفهان شرکت کرده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85261569/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B0-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86