کاظمی قمی: ایران و روسیه عزم مشترک برای پایان دادن به بحران افغانستان دارند
تهران- ایرنا- حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان روز سه شنبه در حساب توئیتری خود نوشت: ایران و روسیه عزم مشترک برای پایان دادن به بحران افغانستان دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84943366/%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86