کامیون‌داران کره‌جنوبی دست به اعتصاب می‌زنندبه گزارش روز چهارشنبه ایرنا از خبرگزاری یونهاپ، اتحادیه کامیون داران باری کره جنوبی روز چهارشنبه اعلام کردند: طبق برنامه این هفته اعتصاب سراسری خواهند کرد تا خواستار تمدید سیستم نرخ حمل و نقل با تضمین دستمزد اولیه و حقوق کار بهتر شوند.

مقامات اتحادیه کامیون داران اظهار داشتند: اعضای انجمن همبستگی کامیون‌داران باربری، وابسته به کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری کره، در ابتدای روز پنج‌شنبه ازمحل کار خواهند شد و ۱۶ شعبه منطقه‌ای اتحادیه در سراسر کشور قصد دارند همزمان صبح پنجشنبه، برنامه‌هایی را برای آغاز اعتصاب برگزار کنند.

این اعتصاب برنامه ریزی شده حدود شش ماه پس از پایان اعتصاب یک هفته ای اتحادیه ۲۲ هزار کامیون دار در ماه ژوئن (خرداد) صورت می گیرد که باعث اختلالات و تأخیر گسترده در خدمات لجستیکی در سراسر کشور کره جنوبی شد و خسارات سنگینی به شرکت ها وارد کرد.

این اتحادیه خواستار تمدید و پوشش گسترده‌تر سیستم نرخ حمل و نقل ایمن برای جلوگیری از رانندگی خطرناک و تضمین حداقل نرخ بار برای رانندگان کامیون شده است.

یکی از مقامات اتحادیه گفت: در زمانی که به پایان یافتن تدریجی سیستم حمل و نقل تنها حدود ۴۰ روز دیگر باقی مانده است، مجلس ملی به دلیل اختلافات دو حزبی پیشرفت کمی در این موضوع دارد.

در یک کنفرانس مطبوعاتی جداگانه، اعضای اتحادیه کارگران خدمات عمومی و حمل و نقل کره که کارگران حمل و نقل عمومی را پوشش می دهد، از طرح اعتصاب کامیون داران حمایت کردند و قول دادند که از پر کردن جای کامیون داران اعتصابی خودداری کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84951190/%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF