کانادا سفیر چین را احضار کرد
تهران- ایرنا- وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرد که سفیر چین در اوتاوا را به دلیل مشاهده یک بالون چینی بر فراز آمریکای شمالی احضار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85018798/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF