کره‌جنوبی توان نظامی در برابر همسایه شمالی را افزایش می‌دهد
تهران- ایرنا – وزارت دفاع کره جنوبی امروز چهارشنبه اعلام کرد بدنبال افزایش بودجه در زمینه دفاعی به شکل سالانه و به طور میانگین تا ۶.۸ درصد طی ۵ سال آینده با تمرکز بر افزایش ظرفیت های غافلگیرکننده امنیتی برای مقابله با تهدیدهای موشکی و هسته ای کره شمالی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982164/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF