کره‌جنوبی در حال بررسی خرید سیستم شناسایی پهپادها از رژیم صهیونیستی
تهران- ایرنا- یک منبع در وزارت دفاع کره‌جنوبی اعلام کرد که ارتش این کشور در حال بررسی خرید سیستم «چشم الکترونیک» رژیم صهیونیستی است تا قابلیت خود را برای شناسایی پهپادهای کوچک کره‌شمالی افزایش دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84992803/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C