کره‌جنوبی و آمریکا در آستانه رزمایش مشترک/ آمادگی در برابر حمله اتمی احتمالی
تهران-ایرنا- کره جنوبی و آمریکا قصد دارند ماه آینده یک رزمایش نظامی ترکیبی برای مقابله با استفاده از سلاح هسته ای توسط کره شمالی برگزار کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995420/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87