کره‌جنوبی و لهستان یادداشت تفاهم همکاری هسته‌ای امضا کردندبه گزارش روز دوشنبه ایرنا از یونهاپ، این اولین قرارداد ساخت یک نیروگاه هسته‌ای توسط کره‌جنوبی ظرف یک دهه گذشته است.

براساس اعلام وزارت تجارت، صنعت و انرژی کره‌جنوبی، شرکت دولتی برق آبی و هسته‌ای کره‌جنوبی (KHNP) این قرارداد را امروز در سئول با شرکت‌ دولتی برق عمومی لهستان و شرکت خصوصی ZE PAK لهستان به امضا رسانده است.

دو کشور قرار است در توسعه یک نیروگاه هسته‌ای در سایت «پات نو» لهستان با یکدیگر همکاری داشته باشند.

این سایت در ۲۴۰ کیلومتری از غرب شهر ورشو پایتخت لهستان قرار دارد و ساخت آن براساس فناوری APR۱۴۰۰ کره‌جنوبی خواهد بود.

این قرارداد چند روز بعد از آن امضا می‌شود که لهستان برای ساخت یک نیروگاه هسته‌ای دیگر با شرکت آمریکایی وستینگ هاوس به توافق دست یافته بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84928952/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF