کره جنوبی: آلودگی پساب فوکوشیما در اقیانوس پایین‌تر از حد استاندارد است
تهران- ایرنا – یک مقام کره جنوبی امروز دوشنبه اعلام کرد مقدار تریتیوم در آب های اقیانوس پس از رهاسازی پساب آلوده به مواد رادیواکتیو نیروگاه اتمی فوکوشیما پایین تر از حد استاندارد گزارش شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85212875/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF