کره جنوبی تحقیقات مستقل از گزارش آژانس درباره پساب راکتور ژاپن انجام می دهد
تهران- ایرنا – یک مقام رسمی کره جنوبی امروز چهارشنبه اعلام کرد دولت این کشور باوجود احترامی که به گزارش آژانس بین المللی اتمی درباره بررسی ایمنی برنامه ژاپن برای رهاسازی آب های آلوده به مواد رادیواکتیو نیروگاه فوکوشیما می گذارد، تحقیقاتی مستقل را درباره این موضوع آغاز خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160669/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86