کره جنوبی در آستانه بحران مالیبه گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، بر اساس نظرسنجی صورت گرفته با حضور ۷۲ کارشناس مطرح داخلی و بین المللی، ۵۸.۳ درصد از این افراد بر این باورند که این کشور در بازه زمانی یک ساله با یک بحران سیستماتیک مالی روبرو خواهد شد.

کارشناسان نگران هستند که افزایش شدید هزینه های استقراض و بهره های بانکی باعث ایجاد یک بحران مالی در کره جنوبی در کوتاه مدت شود.

این رقم در مقایسه با آمارهای منتشر شده در ماه مه (اردیبهشت-خرداد) که این رقم ۲۶.۹ درصد بود، با افزایش روبرو شده است.

از دیگر سو، دست کم ۱۶.۷ درصد از مردم کره جنوبی با افزایش بدهی برای تامین هزینه های زندگی روبرو شده اند.

کره جنوبی در زمان حاضر بعد از چین، ژاپن و هند، چهارمین قدرت اقتصادی آسیا محسوب می شود.

حدود ۱۴ درصد از مردم در کره جنوبی نیز در خصوص افزایش بهره وام بانکی ابراز نگرانی کرده اند.

به استناد گزارشهای خبری، بانک ها با افزایش نرخ بازپرداخت وام های خود بازپرداخت بدهی برای مشاغل و خانواده ها را با مشکل روبرو کرده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954299/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C