کره جنوبی در بازسازی اوکراین مشارکت می‌کند
تهران- ایرنا- کره جنوبی پس از توافق میان رییس جمهور این کشور و رییس جمهور اوکراین، برای برای مشارکت در پروژه‌های بازسازی این کشور برنامه‌ریزی می‌کند و در گام اول تاجران را در گروه‌های سی نفره برای بازدید موقعیت می‌فرستد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85190582/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF