کره جنوبی و امارات متحده عربی توافقنامه تجارت آزاد امضا کردند
تهران – ایرنا – وزارت صنعت کره جنوبی اعلام کرد این کشور و امارات متحده عربی امروز شنبه یک توافقنامه تجارت آزاد دوجانبه امضا کردند که انتظار می رود تجارت دوجانبه و روابط اقتصادی طرفین را تقویت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85257896/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF