کره شمالی ادعای آمریکا درباره ارسال موشک به گروه روسی واگنر را رد کرد
تهران- ایرنا- پیونگ یانگ اتهام‌های آمریکا درباره ارسال موشک و راکت از کره شمالی به گروه روسی واگنر را رد کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85012556/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86%D8%B1-%D8%B1%D8%A7