کره شمالی از همکاری نظامی «خطرناک» کره جنوبی، ژاپن و آمریکا انتقاد کرد
تهران- ایرنا -کره شمالی امروز یکشنبه ضمن انتقاد از همکاری نظامی میان کره جنوبی، ژاپن و آمریکا گفت این همکاری وارد مرحله بسیار خطرناکی شده است که می‌تواند شبه جزیره کره را به سوی جنگ هسته‌ای بکشاند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85281064/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF