کشورهای گروه آسه آن با عربستان قرارداد همکاری امضا کردند
تهران – ایرنا – سایت رسمی اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا(آسه آن) روز چهارشنبه گزارش داد این کشور پیمان دوستی و همکاری با عربستان سعود امضا کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85167756/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF