گارد ساحلی چین کشتی‌های ژاپنی را از آب‌های مورد مناقشه در دریای چین شرقی دور کرد
تهران- ایرنا- رسانه دولتی چین اعلام کرد که گارد ساحلی این کشور چندین کشتی ژاپنی را از آب‌های نزدیک به جزایر مورد مناقشه در دریای چین شرقی دور کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85014326/%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C