گروه هفت خواستار توقف برنامه‌های تسلیحاتی کره شمالی شد
تهران- ایرنا- وزرای خارجه گروه هفت (جی۷) شلیک موشک بالستیک توسط کره شمالی را محکوم کرده و از این کشور خواستند برنامه‌های تسلیحاتی خود را متوقف کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169229/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF