گروه ۷ شیوه‌نامه بین‌المللی توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی را تصویب کرد
تهران- ایرنا- سران کشورهای عضو گروه ۷ امروز دوشنبه دستورالعمل بین‌المللی و آیین‌نامه اخلاقی شرکت‌های توسعه‌دهنده سیستم‌های پیشرفته هوش مصنوعی را برای نظارت بر مسائل امنیتی و جلوگیری از سوءاستفاده تصویب کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85275505/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8